logo_agridata

Dla firmy Systemy Rolnicze rozwijamy system Agridata. Pomaga on rolnikom podejmować trafne decyzje.

Unikatowe rozwiązania technologiczne

System zapisuje trasy pokonane przez maszyny wraz z wieloma parametrami. Dzięki temu użytkownicy mogą oszacować opłacalność wykonywanych usług rolnych oraz zoptymalizować zużycie paliwa.

LARO – stacja bazowa – podstawowe urządzenie do monitorowania pracy pojazdów rolniczych. Wyposażone w GPS i nadajnik EDGE, jest kluczowym węzłem komunikacji między maszynami pracującymi w polu, innymi urządzeniami, a użytkownikiem.

 

PARO – urządzenie identyfikujące maszyny pracujące z ciągnikiem. Dzięki temu urządzeniu zabiegi agrotechniczne są automatycznie zapisywane w systemie – łącznie ze zużyciem zasobów takich jak nawozy czy ś.o.r i kosztem zabiegu.

 

TARO – urządzenie identyfikujące pracowników. Dzięki temu urządzeniu określone prace zostają przypisana w systemie konkretnemu pracownikowi.

Przejrzysta mapa pozwala ewidencjonować, przeglądać oraz gromadzić informacje o gruntach. Znajdują się tu wszystkie niezbędne dane: klasa gleby, zasobność w minerały, przydatność rolnicza, odczyn gleby i klasa agronomiczna. Użytkownicy Agridata mogą zaoszczędzić czas, ponieważ system automatycznie wypełnia podstawowe informacje dla gruntów wybranych z rejestru katastralnego.

Agridata automatycznie wylicza bilans kosztów uprawy. W połączeniu z urządzeniami samodzielnie wypełnia też kartę pola, dając użytkownikom czas i informacje niezbędne do podjęcia trafnych decyzji.

Zapis zużycia paliwa na przestrzeni dowolnie wybranego czasu – pozwala zoptymalizować koszty paliwowe.

innovations-agridata

Kolorowanie pola

Pola oznaczone są kolorami. Pozwala to szybko zidentyfikować rodzaj upraw i sprawdzić ich podział oraz stan w kilka sekund.

Widgety

Użytkownik może dostosować kartę główną według własnych potrzeb i wyświetlać tam najistotniejsze dla niego informacje. Na przykład: notowania giełdowe, listę zaplanowanych usług, stany paliwowe, czy płodozmian.

Raporty

Raporty paliwowe pozwalają zoptymalizować koszty związane z pracą maszyn.

Karta pola

Agridata automatycznie wylicza bilans kosztów uprawy. W połączeniu z urządzeniami samodzielnie wypełnia też kartę pola, dając użytkownikom czas i informacje niezbędne do podjęcia trafnych decyzji.

Funkcjonalności aplikacji

Responsywność
Aplikacja działa na każdym urządzeniu desktopowym i mobilnym.
Generowanie raportów
Wszystkie raporty pozwalają ocenić rentowność obecnych i przyszłych działań. Raport płodozmianu pozwala także spełnić formalne wymogi.
Przejrzystość danych
Wszelkie informacje prezentowane są w przejrzysty sposób, aby skutecznie wspierały podejmowanie decyzji.
Innowacyjne rozwiązania
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, Agridata i urządzenia IoT tworzą stabilny i zawsze dostępny system.
Bezpieczeństwo danych
Wszystkie dane przesyłane i przechowywane w systemie są szyfrowane i odpowiednio zabezpieczone.
Widok satelitarny
Kolorowanie każdego pola barwą konkretnej uprawy pozwala użytkownikom w parę sekund skontrolować stan gospodarstwa.