Dzięki zaproszeniu Microsoft Polska 6 listopada bieżącego roku wzięliśmy udział w VI Europejskim Kongresie Menadżerów Agrobiznesu zorganizowanego w Łysomicach koło Torunia, gdzie mieliśmy okazję wspólnie wygłosić prelekcję pt. Agrobiznes 4.0 – czyli szanse oraz kluczowe rozwiązania dla branży rolno–spożywczej.

Tematyka kongresu obejmowała zagadnienia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań dla współczesnego rolnictwa – jako silnej gałęzi przemysłu. Wydarzenie było doskonałą okazją do wymiany poglądów dotyczących produkcji roślinnej uwzględniającej między innymi zachowanie bioróżnorodności środowiska naturalnego i bezpieczeństwa wytwarzanej żywności, a także zmian klimatycznych i gospodarki wodnej, wpływających na wielkość oraz jakość wytwarzanych produktów pochodzenia roślinnego.

Zorganizowany kongres pozwolił nam na wymianę doświadczeń oraz poglądów z uczestnikami pochodzącymi z Polski, a także innych krajów europejskich.