FarmCloud – wsparcie sprzedaży w rolnictwie, doradztwa rolnego

Platforma FarmCloud umożliwia bezpośrednią wymianę usług, towarów oraz informacji między rolnikiem a firmami handlowo – usługowymi, doradczymi. Twoi klienci wykorzystują program FarmPortal do wydajnego zarządzania gospodarstwem oraz uprawami a Ty znając ich potrzeby możesz zaoferować lepiej dopasowane usługi oraz produkty.

Korzyści

 • Znajomość aktualnych i rzeczywistych potrzeb klienta
 • Bezpośrednie ofertowanie produktów i usług
 • Wsparcie przedstawicieli handlowych
 • Promowanie środków ochrony roślin
 • Baza danych klientów
 • Zdalne doradztwo oraz audyty
 • Dystrybucja usług bezpośrednio do producentów rolnych
 • Wymiana informacji, dokumentów, wiadomości
 • Targetowane kampanie reklamowe

Bądź doradcą – nie sprzedawcą

Platforma FarmCloud gromadzi wszystkie dane dotyczące produkcji rolnej Twojego klienta, wspomaga go w podejmowaniu decyzji, usprawnia prowadzenie upraw oraz gospodarstwa. Producent rolny otrzymuje od Ciebie bezpłatną aplikację do prowadzenia gospodarstwa oraz zarządzania produkcją rolną FarmPortal w zamian za dostęp do ogólnych danych o produkcji dzięki czemu możesz pełnić rolę bezpośredniego doradcy, polecać swoje produkty oraz usługi.

W całym procesie sprzedażowo – doradczym wspomożę Cię aplikacja AgriCRM, która umożliwi Ci zarządzanie klientami, zbieranie zamówień, kampanie marketingowe, doradztwo oraz organizację pracy.

Profilowanie klientów

Poznaj swoich klientów oraz ich potrzeby:

 • Dane gospodarstwa
 • Lokalizacje gruntów oraz upraw
 • Dedykowane kampanie promocyjne
 • Zagrożenia dla upraw
 • Charakterystykę działalności oraz scoring wyliczony przez system

Zainteresowany?

Nowoczesne kanały dystrybucji

 • Dedykowana aplikacja dla producentów rolnych z Twoim brandingiem
 • Bezpośredni kontakt klienta z Twoim doradcą
 • Aplikacja mobilna z powiadomieniami
 • Dostarczenie produktów na konkretne potrzeby

Współpraca z klientami

FarmCloud wprowadza szereg usprawnień procesowo – komunikacyjnych aby partnerzy jeszcze lepiej zarządzali produkcją:

1. Wymiana dokumentów bezpośrednio na platformie – przekazuj rolnikowi dokumenty takie jak zalecenia, wyniki audytu, wyniki analizy gleby, faktury.

2. Wysyłanie wiadomości między uczestnikami procesu – system posiada wbudowany komunikator, który w szybki sposób pozwoli Ci wysłać wiadomość do klientów

3. Wgląd w uprawy, grunty, analizy właściwości gruntów – klient może uprawnić Cię  do wglądu w część danych swojego gospodarstwa abyś mógł wspomóc go w produkcji

Sektory odbiorców

Handel nawozami oraz środkami ochrony roślin – bezpośrednie ofertowanie, profilowanie klientów, promowanie produktów, kampanie marketingowe

Firmy usługowe z zakresu doradztwa, monitorowania upraw dronami, wykonujące pobór prób glebowych w celu dostarczania wyników, zarządzania klientami

Firmy ubezpieczeniowe chcące weryfikować szkody oraz usprawnić pracę likwidatorów, dostawcy rozwiązań dla rolnictwa

Nieograniczone możliwości

FarmCloud posiada szerokie możliwości dostosowania do Twoich potrzeb:

 • Integracja z istniejącymi systemami informatycznymi w Twoim przedsiębiorstwie
 • Pełne oznakowanie Twoim logotypem
 • Dane kontaktowe do Twoich przedstawicieli handlowych
 • Możliwość instalacji na Twoich serwerach
 • Dedykowane analizy i raporty
 • Branding sensorów

Bezpieczeństwo danych

Fundamentem FarmCloud jest bezpieczeństwo danych. Nie udostępniamy danych klientów bez ich wyraźnej zgody!

W zależności od sposobu użytkowania i branży platforma reguluje dostęp na podstawie polityk bezpieczeństwa. Bezpośredni lub pośredni dostęp do danych rolnika nadawany jest na podstawie indywidualnej umowy partner – producent rolny, zaproszenie do współpracy przez producenta rolnego lub zasadach ogólnych (raporty zbiorcze).

Wszystkie gromadzone na platformie dane są szyfrowane w spoczynku i transporcie.