FarmPortal – dla producentów rolnych

Intuicyjne oprogramowanie do kompleksowego zarządzania gospodarstwem rolnym, produkcją roślinną, warzywniczą wykorzystaniem sensorów IoT.

Odwiedź dedykowaną stronę programu FarmPortal

Funkcje

 • Kalkulacje nawozowe wraz zapotrzebowaniem
 • Pełna ewidencji gruntów wraz z informacjami o zasobności gleby, strukturze, podziałem na parcele, obrazowaniem satelitarnym oraz mapowaniem plonów 
 • Prowadzenie kart pola wraz z automatyczną rejestracją zabiegów agrotechnicznych 
 • Planowanie, zarządzanie i monitorowanie upraw w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sensorów IoT, prognozy pogody, informacje o nawodnieniu oraz mapy NDVI 
 • Prowadzenie obserwacji polowych z pełną dokumentacją zdjęciową przypisaną do upraw
 • System wsparcia decyzji w oparciu o aktualne i prognozowane informacje w produkcji roślinnej 
 • Zarządzanie inwentarzem gospodarstwa – budynki, pracownicy, dokumenty, maszyny 
 • Monitoring GPS maszyn i pojazdów wraz ze szczegółowymi raportami
Lista gruntów
Lista gruntów
Lista gruntów z możliwością dodawania nowych z rejestru katastralnego

Ewidencja gruntów

Lista gruntów
Lista gruntów
Lista gruntów z możliwością dodawania nowych z rejestru katastralnego

Przygotowanie gruntu pod uprawę jest procesem czasochłonnym oraz kosztownym. Wymaga to wiedzy o parametrach fizyko-chemicznych, danych referencyjnych. Wykorzystując program FarmPortal w jednym miejscu zapiszesz, przechowasz i wykorzystasz informacje o wynikach analizy chemicznej gleby z prób glebowych, skanowania konduktometrycznego, mapy plonów. 

Grunt możesz dodać w 5 sekund wykorzystując rejestr katastralny. Dodatkowym ułatwieniem dla warzywnictwa jest podział gruntu na parcele. 

Zarządzanie i monitoring upraw

Wykorzystując FarmPortal będziesz mógł: 

 • Planować i tworzyć uprawy w prosty i szybki sposób, zdefiniować przedplon, międzyplon i poplon. Uprawę możesz dodać dla części gruntu wykorzystując podział na parcele 
 • Monitorować warunki na uprawie wykorzystując do tego prognozy pogody jak i dedykowane stacje meteorologiczne, sensory nawodnienia gleby, obrazowanie satelitarne, prognozy indeksu UV 
 • Oprogramowanie w intuicyjny sposób pomoże Ci zapisać wszystkie zabiegi agrotechniczne na karcie pola. Jeśli posiadasz urządzenie Tracky, system sam zapisze informacje o zabiegu 
 • Wyliczyć zapotrzebowanie nawozowe roślin dzięki kalkulatorowi nawozowemu  
 • Analizować i wyeliminować błędy uprawowe dzięki prowadzeniu ewidencji wszystkich czynności i zjawisk zachodzących na polu 
 • Niekorzystne zjawiska jak pojawienie się szkodników i chorób mogą być geotagowane w aplikacji mobilnej 
Lista gruntów
Lista gruntów
Lista gruntów z możliwością dodawania nowych z rejestru katastralnego

Zarządzanie inwentarzem gospodarstwa

Lista gruntów
Lista gruntów
Lista gruntów z możliwością dodawania nowych z rejestru katastralnego

Zorganizuj pracę gospodarstwa: 

 • Centralne miejsce do przechowywania dokumentów, notatek, obserwacji 
 • Zarządzanie pracownikami, budynkami 
 • Katalogowanie wydatków na utrzymanie maszyn i uprawę 
 • Przygotowywanie dokumentacji urzędowej 
 • Dane wyświetlane w zrozumiałej formie