Sektory, które wspieramy naszymi produktami

Produkcja rolno – spożywcza jest siecią powiązań między wieloma podmiotami począwszy od rolników, firmy handlowo – usługowe, koncerny chemiczne, kończąc na konsumentach.

Ideą naszych produktów jest umożliwienie lepszej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w produkcji rolno – spożywczej poprzez budowanie relacji biznesowych, optymalizacje procesowe i produktowe, wymianę informacji oraz skracanie łańcucha dostaw.

Dystrybutorzy owoców i warzyw

Pełne zarządzanie partiami produktów od przyjęcia do wydania

Przetwórcy


Śledzenie parametrów produktu na każdym etapie

Producenci rolni


Narzędzia ułatwiające zarządzanie produkcją rolną i pozwalające zapisywać dane prowadzonych upraw

Producenci materiału siewnego i nasadzeniowego

Kontrola nad jakością wytwarzanego materiału siewnego i nasadzeniowego

Ubezpieczalnie


Ocena ryzyka wystąpienia szkód i monitorowanie zagrożeń w branży
rolno – spożywczej

Dostawcy


Możliwość bardziej bezpośredniej współpracy z rolnikami w zakresie dostarczania usług i środków produkcji