Sektory, które wspieramy naszymi produktami

Produkcja rolno – spożywcza jest siecią powiązań między wieloma podmiotami począwszy od rolników, firmy handlowo – usługowe, koncerny chemiczne, kończąc na konsumentach.

Ideą naszych produktów jest umożliwienie lepszej współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w produkcji rolno – spożywczej poprzez budowanie relacji biznesowych, optymalizacje procesowe i produktowe, wymianę informacji oraz skracanie łańcucha dostaw.